Možná jste si všimli, že občas, když hledáte na Google, vám jako první výsledek vyskočí zvláštní, černě orámovaný úryvek. To je právě featured snippet (v překladu vybraný úryvek). V jaké podobě se vám může zobrazit a proč ho chtít také se dočtete v našem článku.

Co je přesně featured snippet?

Featured snippet je v podstatě pokus Googlu zodpovědět váš dotaz přímo ve výsledcích vyhledávání, aniž byste museli rozklikávat další stránky. Featured snippet se zobrazuje ještě nad prvním organickým (neplaceným) výsledkem vyhledávání, bývá zvýrazněný rámečkem a uvidíte v něm také název a url adresu zdrojové stránky.

Zdrojovou stránkou bývá jedna z prvních deseti výsledků organického vyhledávání. Nemusí to být však zákonitě ta z první pozice. Do featured snippets vybírá Google takovou stránku, která odpovídá na zadaný dotaz čistou a přehlednou formou.

výsledky vyhledávání a tzv. nultá pozice

Formy featured snippets

Featured snippet se může zobrazovat v následujících 4 formách: jako odstavec, seznam, tabulka nebo video. Níže si je rozebereme podrobněji:

Odstavec

Featured snippets ve formě odstavce textu se objevují vůbec nejčastěji (tvoří asi 82 % z celkového počtu). Google zde zobrazuje úryvek textu ze zdrojové stránky, který nejvýstižněji odpovídá na zadaný dotaz. Snippets ve formě odstavce nejčastěji odpovídají následujícím typům dotazů:

  • Porovnání A vs B
  • Kdo je…
  • Co je…
  • Proč je…

Seznam

Featured snippets se objevují také ve formě seznamů, a to jak ve formě očíslovaných bodů, tak ve formě bodů s odrážkami. Číslovaný seznam se hodí pro popis postupu, jak něco vytvořit krok za krokem (recept na pokrm, návod k něčemu apod). Seznam s odrážkami se hodí v případě, že na pořadí jednotlivých bodů nijak zvlášť nezáleží (tedy výčet či soupis např. 10 nejlepších XY).

Tabulka

Tabulka je jednou z méně častých podob featured snippets. Používá se pro přehledné zobrazení většího počtu sebraných dat.

Video

S celkovým rozmachem videí na internetu se i právě ta objevují jako featured snippet stále častěji. Obvykle jako odpověď na otázku „Jak udělat to či ono…“.

Proč se tedy chtít zobrazovat na nulté pozici?

Pokud budou vaše stránky ve výsledcích vyhledávání zobrazeny jako featured snippet, získáváte značnou konkurenční výhodu: odkaz na vaše stránky se bude výrazně vizuálně lišit od ostatních výsledků (to můžete ještě podtrhnout, přidáte-li relevantní obrázek). Tím, že budete vidět, získáte i více návštěvníků (nárůst až o více než 10 %) a vyšší proklikovost (až o 6 %).

Chcete se i vy dostat na nultou pozici ve výsledcích vyhledávání Google? Dostaneme vás tam! Ozvěte se nám a rádi se s vámi domluvíme!


Potřebujete vědět více?