Reklama ve videoformátu je atraktivní, oblíbená a hlavně funguje. Právě proto na podzim 2020 vyvinula platforma YouTube nový, rozšířený formát reklamy, který usnadňuje online nákupy skrz video, a to pomocí interaktivních katalogů i přidružených formulářů.

Video action campaigns

Video action campaigns mají přitom potenciál zasáhnout velký okruh uživatelů a zároveň přitom cílit na konverze. V rámci jedné kampaně se bude vaše reklama přehrávat jak v rámci domovského feedu na YouTube, tak na samotné “watch page”, a navíc ještě i na webech Google video partners.

Interaktivní katalog produktů lze rozbalit přímo v rámci stránky YouTube, pod přehrávanou reklamou. Vaši zákazníci si tak mohou hned prohlédnout a případně i zakoupit vaše zboží. Pro aktivaci interaktivního katalogu vám stačí jen synchronizovat zbožový feed v Google Merchant Center s videoreklamami a vizuálně rozšířit CTA button o konkrétní produkty, které se poté budou návštěvníkům zobrazovat.

Pokud jsou pro vaši společnost důležití především noví zákazníci, můžete vyzkoušet další z formátů Video action campaigns – formuláře. Ty jsou určené právě pro zachycení relevantních potenciálních zákazníků.


Potřebujete vědět více?